Yeryüzü şekillerini anlatan bölüm

Yeryüzü Şekilleri

OVA

Ova Nedir? Ovalar, vadiler ile birlikte yarılmamış ve çok eğimli olmayan topraklardır. Rakım açısından yükseklikleri zaman zaman değişiklik göstermektedir. Ovalar genel olarak iki ana kısımda incelenmektedir. Bunlar birikim ve aşınım ovaları şeklinde sınıflandırılırlar.  Birikim ovaları, akarsuların ve denizlerin getirmiş olduğu alüvyonlar sayesinde oluşum göstermektedirler. İsminin birikim olarak nitelendirilmesinin nedeni de, moloz birikintileriyle oluşmasından kaynaklanır. Aşınım […]

Yeryüzü Şekilleri

TRAVERTEN

Traverten Nedir? Traverten, kalsiyum bikarbonat yönünden zengin yeraltı sularının mağaralardaki boş kısımlarda birikmesi ve yeryüzüne taşmasıyla oluşmaktadır. Tamamen doğal oluşumlu olan bu yapıların temeli kirece, yani kalsiyum karbonata dayanmaktadır. Aynı şekilde beyaz görünümünün sebeplerinden en önemlisi de, kalsiyum karbonata bağlı olarak kireçlenmeden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra travertenler, genel olarak sıcak su kaynakları çevresinde oluşum göstermektedirler. […]

Yeryüzü Şekilleri

DELTA

Delta Nedir? Akarsuların taşımış olduğu alüvyonların durgun sularda birikerek oluşturduğu düzlük alanlara delta adı verilmektedir. Bu yapıların delta ismini almasının sebebi ise, durgun suda birikmiş olan alüvyon düzlüklerin Yunanca – delta (A) harfine benzemesinden kaynaklanmaktadır. Deltalarda neredeyse hiç engebe olmamasının yanı sıra, çevrelerine göre yüksek yapılar da değillerdir. Çoğunlukla düz biçimdedirler ve en yüksek noktası […]