Yeryüzü Şekilleri

OVA

Ova Nedir?

Ovalar, vadiler ile birlikte yarılmamış ve çok eğimli olmayan topraklardır. Rakım açısından yükseklikleri zaman zaman değişiklik göstermektedir. Ovalar genel olarak iki ana kısımda incelenmektedir. Bunlar birikim ve aşınım ovaları şeklinde sınıflandırılırlar.  Birikim ovaları, akarsuların ve denizlerin getirmiş olduğu alüvyonlar sayesinde oluşum göstermektedirler. İsminin birikim olarak nitelendirilmesinin nedeni de, moloz birikintileriyle oluşmasından kaynaklanır. Aşınım ovaları ise yine akarsu ve denizlerin aşındırması sonucunda meydana gelirler. Ovalar düzlük arazilerdir ve akarsuların getirdiği alüvyonlar sayesinde tarım için verimli topraklara sahiptirler.

Ovalar Nasıl Oluşur?

Ovalar birçok şekilde oluşabilirler ve bunlardan bazıları da şunlardır:

Delta Ovaları: Akarsuların getirmiş olduğu alüvyonlar sayesinde meydana gelmiş olan ovalardan bir tanesidir. Delta ovaları, genellikle gelgitler sayesinde kolay aşınabilen bir yapıya sahiptirler.

Karstik Ovalar: Dolomit, kireçtaşı ve kaya tuzu gibi karstik kayaçların bulunduğu bölgelerde bu kayaçların çözünmesi sonucun karstik ovalar oluşum gösterirler. Bu ovalara yaygın olarak çoğu zaman Akdeniz bölgesinde rastlanılmaktadır.

Çöküntü Ovaları: Yerkabuğunun sarsılması sonucunda çöken bölümlerinin zaman içinde alüvyonlar ile dolması sunucunda oluşum gösteren bir ova çeşididir. Türkiye’nin pek çok yerinde görülmektedir.

Göl Yeri Ovaları: Göl yeri ovaları, zaman içerisinde bazı bölgelerdeki göllerin kuruması sonucunda oluşmaktadır. Suyu çekilmiş olan gölün bulunduğu yerlerde çukurluk alanlar oluşur. Bir süre sonra bu çukurlara sel suları ve yağmur sularının getirmiş olduğu alüvyonlar birikir. Bu da ova oluşumunun başlangıcı niteliğindedir.

Dağ Eteği Ovaları: Dağ eteği ovaları, zaman içerisinde dağ eteklerinin eğiminin azalarak sel ve akarsuların getirmiş oldukları alüvyonların birikmesi ile oluşmaktadır.

Lav Örtüsü Ovaları: Volkanik patlamalar sonucunda lav ile aşınarak meydana gelen ovalardır. Türkiye’de Doğu Anadolu bölgesinde çok yaygın bir şekilde görülmektedir.

Türkiye de Ova Nerelerde Görülür?

  • Kayseri Ovası
  • Konya Ovası
  • Develi Ovası
  • Eskişehir Ovası
  • Çubuk Ovası
  • Bafra Ovası
  • Tercan Ovası
  • Çarşamba Ovası
  • Çaldıran Ovası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir