Yeryüzü Şekilleri

Ria Kıyı

Derin akarsu vadilerinin kıta oluşumu(epirojenez) esnasında sular altında kalması ile Ria kıyı tipi oluşur. Adını İspanya’nın kuzeybatısındaki kıyılardan almıştır. Ria Tipi Kıyılar Ülkemizde Nerelerde Görülür? Ülkemizde Menteşe Yöresi kıyıları, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının ayrıca İstanbul’daki Haliç bölgesinin bulunduğu alanlarda görülür. Ria Tipi Kıyılar Dünyada Nerelerde Görülür? Güneybatı İrlanda kıyıları,  Fransa’daki Bretanya kıyıları, İngiltere ve Çin’in  […]

Yeryüzü Şekilleri

Föhrde Kıyılar

Föhrde kıyı tipinin oluşmasında en büyük etken 4. zamanda buzullarla kaplı çok yüksek olmayan alanların sular altında kalmasıdır. Föhrde Kıyılar Ülkemizde Nerelerde Görülür? Kıyılarımızda buzul etkisi olmadığından bu kıyı tipine ülkemizde rastlanmaz. Bu aynı zamanda Föhrde kıyılar ülkemizde neden olmaz sorusunun cevabıdır. Föhrde Kıyılar Dünyada Nerelerde Görülür? Dünyadaki en güzel örnekleri Baltık Denizi kıyılarıdır.

Yeryüzü Şekilleri

Skyer Kıyılar

Skyer Kıyılar, Buzul etkisinin yoğun hissedildiği alanlarda buzulların biriktirdiği drumlin, moren gibi malzemelerin sular altında kalmasıyla oluşur. Fiyortlu Kıyılar ve Skyer Kıyılar’ın Farkı Fiyortlu kıyılarda buzul vadileri sular altında kalıyorken, skyer kıyılarda moren, drumlin gibi oluşumlar sular altında kalır. Yani fiyortlu kıyılarda aşınım söz konusu iken, skyer kıyılarda birikim söz konusudur. Skyer Ülkemizde Nerelerde Görülür? […]

Yeryüzü Şekilleri

Fiyortlu Kıyılar

Buzulların oluşturduğu vadilerin zamanla sular altında kalmasıyla fiyortlu kıyılar oluşur. Bu kıyılarda bol miktarda koy, körfez, yarımada görmek mümkündür. Kıyılar ağaç dallarına benzer. Fiyort Ülkemizde Nerelerde Görülür? Ülkemizde buzul etkisi deniz seviyesine kadar inmediği için fiyortlu kıyılara rastlanmaz. Bu aynı zamanda Fiyort ülkemizde neden görülmez sorunun cevabıdır. Fiyort Dünyada Nerelerde Görülür? Dünyada en güzel örnekleri […]

Yeryüzü Şekilleri

Eksürjans – Resürjans

Eksürjans ve Resürjans birbiriyle ilgili 2 farklı kavramdır. Karstik arazilerde karbondioksitli sular kayaçları kolayca erittiği için hem suyun kayacı eriterek yeraltına geçişi hem yeraltından yüzeye çıkışı diğer arazilere göre daha kolaydır. Bu karstik arazilerde suyun yüzeye çıktığı kaynağa Eksürjans, suyun yerin altına girerek kaybolduğu kısma Resürjans denir. Ülkemizde Nerelerde Görülür? Eksürjans ve resürjansa karstik arazilerin […]

Yeryüzü Şekilleri

Parabolik Kumul

Rüzgar aşındırmaları sonucu ortaya çıkan yer şekillerinden Parabolik Kumul’un oluşması deflasyon çukurunun oluşması ile ilgilidir. Çöllerde rüzgar aşındırması çok kuvvetli olduğu için rüzgar kumları süpürerek çeşitli şekiller meydana getirir. Rüzgarın kumları süpürerek oluşturduğu derin olmayan çukurlara deflasyon çukuru denir. Rüzgarın deflasyon çukurunu oluşturduğu sırada süpürdüğü kumulların birleşmesi ile Parabolik Kumul meydana gelir. Parabolik Kumullar’ın daha […]

Yeryüzü Şekilleri

Lünet

Rüzgar biriktirmeleri sonucu oluşan yeryüzü şekillerinden Lünet, rüzgar aşındırmasının çok kuvvetli olduğu kurak alanlarda rüzgarların taşıdığı malzemeler göllerden ya da bataklıklardan geçerken bünyesine nem alır. Nem aldığı için ağırlığı artar, göl veya bataklığın kenarında birikir. Bu şekilde birikerek oluşan bu malzemelere Lünet denir.

Yeryüzü Şekilleri

Playa

Çöllerde bolsonların bittiği kesimde yer alan bataklık ya da kurumuş göllere Playa denir. Palya’ya farklı bölgelerde farklı isimler verilmiştir. Asya’da Takır, Kevir; Afrika’da Şat, Şot; Amerika’da Salinas ya da Salar olarak adlandırılır.