Yeryüzü Şekilleri

Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri

Türkiye, karmaşık bir coğrafyaya sahip olan bir ülkedir. Yeryüzü şekilleri açısından oldukça çeşitlidir ve birçok dağ, platolar, ovalar, vadiler, akarsular ve gölleri içerir. Türkiye, 3 ana bölgeden oluşur: Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi. Karadeniz Bölgesi, kıyı boyunca uzanan dağ sıraları ve vadileri ile karakterizedir. Bu dağ sıraları arasında bulunan vadilerde bulunan […]

Yeryüzü Şekilleri

Konya Ovası

Genel Özellikleri Adını çoğunlukla sınırları içerisinden geçtiği Konya ilinden alan çanak şeklindeki bu ova, İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Bölgenin orta-güney kısmında yer almaktadır. Ova, Toros Dağları (güneyden), Obruk Platosu ve Bozdağ (kuzey) ile çevrelenmektedir. Toplamda yüz elli bin metrekarelik bir alana sahiptir. Konya Ovası, 80 kilometreye (kuzey-güney) 50 kilometrelik (doğu-batı) bir bölgeyi kaplar. Konya Ovası, […]

Yeryüzü Şekilleri

Van Gölü

Van Gölü ülkemizin doğusunda yani Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Adı elbette Van şehrimizden gelmektedir. Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğine sahiptir. Yüzey alanı 3713 km²’dir. Derinliği, en derin noktasında 171metre civarında olup uzunluğu, 119 km genişliği ise, 80 km’dir. Bir diğer özelliği de dünyanın en büyük sodalı gölü olmasıdır. Sodalı suyundan ötürü biyolojik yaşam […]

Yeryüzü Şekilleri

Nehir

Nehir, yer yüzünde yerde akan su kaynağıdır. Nehirler, kaynaklarından başlayarak, genellikle denizlere veya okyanuslara doğru akarak oluşurlar. Su kaynağı olarak kullanılmakla birlikte, aynı zamanda enerji, taşıma, tarım ve su arıtma gibi birçok fonksiyona sahiptirler. Nehirlerin kaynakları genellikle dağlarda veya yüksek tepelerde bulunur. Burada, yerin altındaki kaynaklar veya yağmur ve kar erimesinden oluşan su birikintileri nehirleri […]

Yeryüzü Şekilleri

Kızılırmak Nehri

Kızılırmak, Türkiye’nin en uzun nehridir ve Türkiye’nin orta kısmında, Sivas’ın bir ilçesi olan İmranlı’daki Kızıldağ civarlarından başlar ve Samsun’un güzide ilçesi Bafra’dan geçerek Karadeniz’e dökülür. Kızılırmak nehrinin toplam uzunluğu yaklaşık 1355 kilometredir. Kızılırmak, Türkiye’nin en önemli tarihi nehirlerinden biridir ve tarihi kayıtlara göre, Hititler döneminden beri varlığını sürdürmektedir. Nehir, Türkiye’nin orta kısmında yer alan Konya, […]

Yeryüzü Şekilleri

Ağrı Dağı

Ağrı Dağı, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve 5137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağıdır. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı olmak üzere iki dağdan oluşur. Küçük Ağrı Dağı 3898 metre yüksekliğe sahiptir. Erzurum ilinde yer alan Ağrı İli sınırları içerisinde yer alır. Türkiye, İran ve İrak sınırlarının kesiştiği bölgede yer alır ve bu […]

Yeryüzü Şekilleri

Volkan Kıyıları

Volkanik adaların kıyı tipi volkan kıyılarıdır. Çoğu ada koni şeklinde olduğu için adanın kenarlarında dalga aşındırması çok etkilidir. Bu sayede falez sayısı oldukça fazladır. Volkanik Kıyılar Nerelerde Görülür? Volkanik kıyılara dünyanın her yerindeki volkanik adaları örnek göstermek mümkündür.

Yeryüzü Şekilleri

Verev Yapılı Kıyılar

Verev yapılı kıyılar kıvrım dağlarının olduğu alanlarda antiklinal ve senklinallerden oluşan kıyılardır. Burada antiklinaller burunları, senklinaller koy veya körfezleri meydana getirir. Verev Yapılı Kıyılar Dünyada Nerelerde Görülür? Cezayir kıyıları verev yapılı kıyılara en güzel örnektir.

Yeryüzü Şekilleri

Sürempoze Kıyı Tipi

Sürempoze kıyı tipi birden fazla birikiminin etkili olduğu alanlarda görülür. Mevcut tabakanın üzerinde bir birikim faaliyeti sonucu yeni bir tabaka oluşur. Bu tabaka henüz yeni olduğu için aşınmalara karşı dirençsizdir. Zamanla bu tabaka dalgalar tarafından aşındırılır ve alttaki eski tabaka tekrar ortaya çıkar. Bu şekilde oluşan kıyılara sürempoze kıyılar adı verilir. Süremopze kıyı tipinin diğer […]

Yeryüzü Şekilleri

Dalmaçya Tipi Kıyı

Kıyıya paralel uzanan dağların alçak kesimlerinin deniz tarafından işgal edilmesi sonucu bu dağların yüksekte kalan kısımları karadan ayrı birer ada gibi görünür, bu kıyı tipine Dalmaçya Tipi Kıyı adı verilir. Dalmaçya Tipi Kıyı Ülkemizde Nerelerde Görülür? Antalya’daki Finike Kaş kıyıları örnek verilebilir. Dalmaçya Tipi Kıyı Ülkemizde Nerelerde Görülür? Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi kıyıları örnek verilebilir.